Descripció
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari