El Departament de Tecnologies Mèdia (DTM) disposa de diversos equips i instal·lacions que permeten efectuar un gran nombre de mesures d’àudio, acústica i vibracions.

Pel que fa a equips, el DTM té a la seva disposició, entre d’altres, un analitzador d’espectres en temps real multicanal de 24 canals amb el seus corresponents transductors (micròfons i acceleròmetres), un martell d’impacte, una màquina de gravació, un excitador de vibració i un altaveu dodecaedre. Pel que fa a les instal·lacions, el DTM té una cambra anecoica completa, una cambra reverberant, un estudi complet de gravació d’àudio i un tanc per a l’acústica subaquàtica. Una descripció més detallada d’aquestes instal·lacions es troba a continuació.  

Cambra Anecoica Completa:

La cambra anecoica s'utilitza per dur a terme mesuraments acústics en condicions de camp lliure. Tota l'energia de so procedent d'una font dins de la cambra es propaga sense reflexió. Això s'aconsegueix mitjançant el recobriment de la habitació amb material acústicament absorbent de forma piramidal. Uns aïlladors de vibració l’aïllen de la resta de l'edifici per evitar qualsevol ruta de soroll estructural que podria alterar les seves propietats. 

Característiques Principals de la Càmera Anecoica:

Dades generals: 
 Volum sense material absorbent: 517 m3 
 Volum amb material absorbent: 215 m3 
 La massa total suspesa: 120 • 103 kg 

Dimensions: 
 Amplada: 6,13 m 
 Alçada: 4.4 m 
 Longitud: 8,9 m 

Característiques acústiques: 
 Freqüència ressonant: 11 Hz 
 Freqüència de tall: 70 Hz 
 Pèrdues de transmissió a 1KHz: 80 dB 
 Soroll residual: 15 dB (A)

Cambra Reverberant

La cambra reverberant s'utilitza per a realitzar experiments acústics en condicions de camp difús. Ha estat dissenyada per tenir un alt temps de reverberació (TR60) per a totes les bandes de freqüència. Tots els seus costats interns es recobreixen amb materials reflectants acústicament, té parets no paral·leles i un sostre irregular. En conseqüència, només un percentatge molt petit de l'energia es perd en cada reflexió, i la cambra presenta una bona distribució de modes propis.

Característiques principals de la cambra reverberant:

Dades generals: 
 
Volum: 231 m3 
 Superfície total: 211 m2 
 Superfície del sòl: 44,6 m2 

Característiques acústiques: 
 El soroll residual: 40 dB SPL, 16 dB (A) 
 Pèrdues de transmissió a 1KHz: 50 dB 
 Temps de reverberació: 
 Freqüència (Hz) / TR60 (s) 
 125         11.5 
 250         11 
 500         10.5 
 1000       10 
 2000       7.25 
 4000       5 
 8000       2.25

Estudi d’Enregistrament

L'estudi de gravació consta de dos espais independents: sala de control i sala de gravació. A la sala de control hi ha el maquinari que l'enginyer de so utilitza

per a realitzar tasques de gravació de so i mescla. L'estudi es basa en una plataforma de so digital i permet la comunicació simple entre el control i la sala de gravació. L'habitació està  tractada acústicament amb panells de fusta i perforada amb materials absorbents a la part interna. L'objectiu d'aquests panells és fer que la resposta en freqüència de la sala sigui d'allò més neutral possible per garantir la màxima transparència per al control de senyals d'àudio gravats.

Equips de la sala de control:

Micròfons:
 1x AKG D112
 4x Shure SM57
 4x Shure SM58
 2x AKG 414 ULS
 2x AKG C1000B
 2x AKG C391B
 2x Audiotechnica 4033
 2x Shure Beta 91

Sistema d’enregistrament:
 Focusrite Octopre Preamp
 Digidesign Protools HD96I/O + Apple MAC G5
 Taula de mescles i controlador Digidesign Control 24 

Edició i mescla:
 Protools 7.4 + Pro-tools HD|3 plugins
 Taula de mescles i controlador Digidesign Control 24 

Monitorat:
 Dynaudio AIR15 Stereo Pair
 Behringer Powerplay HA4700 Headphone Amplifier
 AKG Headphones

Backline i aparells adicionals:
 Roland A30 MIDI teclat
 Mòdul Roland XV-3080 GM 
 Processador TC Electronic M-One Multi FX
 Compressor / Porta Alesis 3630 
 Switch midi ESI Miditerminal M8U
 Yamaha Stage Custom Drumset
 Hartke 5500 Bass Amp + VX115 Cabinet
 Ibanez MIMX150H Guitar Amp
 Native Instruments KOMPLETE

La sala de gravació és on els músics, locutors i altres artistes s’enregistren. Per reduir l'impacte dels modes de la sala en la gravació, el sostre de l'habitació s'ha fet no paral·lel amb el terra. Les cortines absorbents, juntament amb els ressonadors instal·lats permeten tenir diferents ambients acústics que poden ser fàcilment configurats. També hi ha una porta acústica que connecta la sala de gravació de la cambra reverberant i que es pot utilitzar per registrar els efectes especials de reverberació.

Tanc d’Acústica Subaquàtica

El DTM també té un petit tanc d'aigua (al voltant de 8 m3) per dur a terme mesuraments d'acústica subaquàtica. Els hidròfons es poden posar amb guies especialment dissenyades i una sala annexa s'utilitza per a registrar totes les mesures. El dipòsit es pot utilitzar per exemple per realitzar estudis sobre la velocitat del so en l'aigua o fenòmens de reflexió.