24 maig 2023

La URL, entre les 10 universitats espanyoles amb major rendiment segons el Ranking CYD

Compartir:

La Universitat Ramon Llull (URL), de la qual La Salle-URL és membre fundador, torna a situar-se un any més en el TOP 10 d'universitats d'Espanya amb major rendiment en el Ranking CYD. A més, apareix classificada com la cinquena universitat a Catalunya i tres dels àmbits de coneixement de la URL —Periodisme i Comunicació, Ciències Polítiques i Dret— apareixen entre els més destacats. En l'edició del 2022 del Ranking CYD, que va avaluar per primera vegada una sèrie d'àmbits de coneixement, els estudis de La Salle-URL en Arquitectura, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica van obtenir resultats molt positius.  

El Ranking CYD l'elabora Fundación Conocimiento y Desarrollo i arriba enguany a la seva desena edició. Un total de 80 centres d'educació superior (el 93 % de totes les universitats estatals que imparteixen graus) han participat en l'estudi. Tots han estat avaluats a partir de 36 indicadors integrats en cinc dimensions: ensenyament i aprenentatge; recerca; transferència de coneixement; orientació internacional; i contribució al desenvolupament regional. De tots els indicadors, la URL ha aconseguit 20 en rendiment alt.

Un any més, la URL destaca en els indicadors de la dimensió d'orientació internacional, avaluats tots amb el màxim rendiment, que situen a la universitat al capdavant de tots els centres. En la dimensió d'ensenyament i aprenentatge, 7 dels indicadors tenen un rendiment alt o mitjà. Tant en la dimensió de recerca com en la de transferència de coneixement, 3 dels indicadors assoleixen la nota més alta. En la darrera dimensió, en la de desenvolupament regional, la URL aconsegueix 2 indicadors amb alt rendiment.

Des de l'edició passada, el Ranking CYD també presenta rànquings específics per àmbits de coneixement. Cada any s'analitzen àmbits diferents, i en l'anterior edició tres dels estudis de grau de La Salle-URL van assolir resultats molt positius. Per conèixer el detall de les classificacions específiques del Ranking CYD d'enguany es pot consultar la notícia publicada al web de la URL.