16 juny 2022

La URL, en el Top 10 d'universitats espanyoles segons el Ranking CYD

Avaluació molt positiva de tres dels estudis de La Salle-URL: Arquitectura, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica
Compartir:

La Universitat Ramon Llull (URL), de la qual La Salle Campus Barcelona n'és membre fundador, se situa entre les deu millors universitats d'Espanya i la quarta del sistema universitari català segons el Ranking CYD 2022. A més, a banda del rànquing institucional, es presenten rànquings per àmbits de coneixement i tres d'aquests corresponen a estudis impartits per La Salle-URL: Arquitectura, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica. En tots tres casos, s'obtenen molts bons resultats en la majoria de dimensions avaluades.

El Ranking CYD, que publica Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) per novena edició, inclou a 79 dels 84 centres universitaris espanyols que imparteixen titulacions de grau. Cada una d'aquestes universitats ha estat avaluada a partir de 37 indicadors agrupats en sis dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional i inserció laboral. En total, la URL ha aconseguit 20 indicadors en rendiment alt, que se situen per sobre de la mitjana d'universitats. 

  • Destaca, una vegada més, l'orientació internacional, on s'assoleixen tots els indicadors amb màxim rendiment.
  • En ensenyament i aprenentatge, la URL aconsegueix quatre indicadors en rendiment màxim i mitjà: taxa de graduació, taxa de graduació normativa, taxa de rendiment i taxa d'èxit. 
  • En recerca, també quatre dels indicadors tenen rendiment màxim: fons externs de recerca, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades i publicacions interdisciplinàries.
  • En transferència de coneixement, tres dels indicadors obtenen la màxima puntuació: fons privats, ingressos per llicències i ingressos per formació contínua.
  • En la dimensió de contribució al desenvolupament regional, dos s'avaluen de manera excel·lent: publicacions regionals i publicacions amb empreses de la regió.

En l'edició d'aquest 2022, el Ranking CYD també presenta rànquings específics per àmbits de coneixement, que serveixen per analitzar els resultats dels centres universitaris en les diferents branques en què ofereixen titulacions. Tres dels àmbits avaluats coincideixen amb estudis impartits per La Salle-URL: Arquitectura, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica. En els tres casos s'assoleix la màxima puntuació en l'indicador de taxa d'èxit dels graduats, alhora que s'obtenen molt bons resultats en la dimensió d'orientació internacional.