La direcció de qualitat lidera el projecte de disseny, implantació i millora continua del sistema de gestió de qualitat de La Salle URL, el qual té com a referència el programa AUDIT que impulsen les agències de qualitat universitàries.

L'oficina de planificació, qualitat i acreditació acadèmica lidera els projectes d'acreditacions per agències de qualitat universitària, així com la mida de la satisfacció dels grups d'interès amb l’activitat docent de La Salle URL. A més, és propietària dels processos relacionats amb l’assegurament de la qualitat dels programes formatius que conformen el marc VSMA (Verificació, Modificació, Seguiment i Acreditació).

DIRECTOR DE QUALITAT: Jordi Margalef Marrugat
Correu electrònic: jordi.margalef@salle.url.edu
Telèfon: +34 932902403
C/ Quatre Camins 30, 08022 Barcelona
Edifici Sant Jaume Hilari

OFICINA DE QUALITAT: Ma. Graciela Quevedo
Correu electrònic: graciela.quevedo@salle.url.edu
Telèfon: +34 93 290 24 00 (ext. 2273)
C/ Quatre Camins, 30, 08022 Barcelona
Edifici Sant Jaume Hilari. Planta 0 - despatx JH0.7
 
OFICINA DE QUALITAT: Nuria Martin Rius
Correu electrònic: nuria.martin@salle.url.edu
Teléfono: +34 93 290 24 00 (ext. 2437)
C/ Quatre Camins, 30, 08022 Barcelona
Edifici Sant Jaume Hilari. Planta 0 - despatx JH0.7
 
OFICINA DE QUALITAT: Anna Pérez Milán
Correu electrònic: anna.perez@salle.url.edu
Teléfono: +34 93 290 24 00 (ext. 2327)
C/ Quatre Camins, 30, 08022 Barcelona
Edifici Sant Jaume Hilari. Planta 0 - despatx JH0.7
 

DIRECTOR DE GESTIÓ I QUALITAT ACADÈMICA: Antonio Pérez Jiménez
Correu electrònic: antonip@salleurl.edu
Telèfon: +34 93 290 24 00 (ext. 2274)
C/ Sant Joan de La Salle 42, 08022, Barcelona
Edifici Sant Miquel Febres. Planta 2 - despatx MF 2.17