MISSIÓ   

Formar professionals amb valor per desenvolupar una societat més justa i sostenible.  

VISIÓ  

Volem ser un campus universitari internacional, de garantia i referència, reconegut per formar persones que sumen.  

VALORS  

Un educador de La Salle ha de ser una persona amb vocació i amb il·lusió per servir els altres, d’esperit fratern i actitud optimista i amb esperança que la seva missió transformi el món. Així doncs, els valors que ha de transmetre són la fe, la fraternitat i l’esperit de servei.