Més de 4.000 alumnes matriculats. Un 25% d’estudiants de procedència internacional. 75.100 m2 d’infraestructures per ús docent, serveis i zones exteriors.
La Salle en el món
77
Països
+1.000
Escoles
60
Centres universitaris
+85.000
Professors
+1.000.000
Alumnes
Procedència Geogràfica Estudiants
76,3%
Espanya
23,7%
Internacional
66,1%
Catalunya
Procedència dels estudiants internacionals
659
Llatinoamèrica
395
Resta d’Europa
11
EE.UU. i Canadà
45
Àsia i Oceania
32
Àfrica
Personal docent i investigador (PDI)
106
PDI contractat intern
382
Professionals externs en actiu
114
Becaris de suport acadèmic i investigació
Professorat universitari titulacions oficials
71,9%
Professorat intern
63,3%
Doctors
60,1%
Acreditats
21
Ratio alumnes TC/professor
81
PAS
Oferta educativa
13
Graus
11
Màsters oficials
24
Màsters propis
26
Postgraus
1
Doctorat
Beques - Estudis reglats
564
Alumnes
947.027 €
Atorgats
Beques - Estudis propis
366
Alumnes
583.510 €
Atorgats
Investigació
6
Grups d’investigació reconeguts per la Generalitat de Catalunya
96
Publicacions en revistes especialitzades
83
Participacions a Congressos
64
Accions divulgatives
6
Llibres o capítols de llibres
39
Projectes actius
6
Projectes actius d’àmbit estatal
9
Projectes actius d’àmbit internacional
9
Tesis doctorals defensades
Borsa de treball
94%
Tassa d’ocupació
71%
Índex de col·locació directa
3.842
Ofertes de treball gestionades
730
Ofertes de treball internacionals (19%)
1.918
Recomanacions personalitzades
1.147
Empreses oferents
781
Participants en conferències i seminaris
Infraestructures
75.100
Metres quadrats en el total d'infraestructures
27.100
Metres quadrats d'usos docents. Aules, laboratoris, biblioteca, professorat, etc.
25.700
Metres quadrats de serveis del campus
2.800
Metres quadrats d'incubació d’empreses
3.500
Metres quadrats d'instal·lacions esportives
9.200
Metres quadrats de residència
900
Metres quadrats de restaurant
6.400
Metres quadrats de pàrquing
2.000
Metres quadrats d'auditoris
22.300
Metres quadrats de zones exteriors