05 desembre 2018

La Salle-URL presenta els seus cursos de la Summer School enfocats a arquitectura, robòtica, animació i management

S’ofereixen programes per a universitaris i pre-universitaris, d’entre 2 i 4 stemanes de duració

La Salle Campus Barcelona-URL posa en marxa una nova edició de la Summer School Barcelona amb propostes en quatre àmbits: arquitectura, robòtica, animació i management. En l'àmbit universitari s'ofereix el Taller d'Estiu d'Arquitectura, mentre que els pre-universitaris poden triar entre els diferents àmbits. Els pre-universitaris poden triar entre els quatre àmbits diferents mentre que per als universitari s'ofereixen dos programes, el Taller d'Estiu d'Arquitectura i el programa "Doing Business across Europe" en col·laboració amb dues universitats europees.

La gran novetat aquest curs és el "Doing Business across Europe" que es realitza de forma conjunta amb la Rosenheim Technical University of Applied Sciences d'Alemanya i la Windesheim University of Applied Sciences d'Holanda. El programa s'adreça a alumnes de grau i màster i els dóna una visió del futur dels negocis de manera responsable i cobreix les tendències i problemes actuals en el camp de l'ètica empresarial, l'economia circular i l'emprenedoria i la innovació. El curs dura 3 setmanes, un físicament en cadascuna de les universitats -a La Salle-URL del 13 al 19 de juliol centrada en emprenedoria i innovació. Els alumnes es poden inscriure a la totalitat del programa o de forma independent per setmanes.

El Taller d'Arquitectura de La Salle arriba a la seva 10ª edició i aquest any centra el seu estudi sobre la Barcelona del futur, fixant la mirada en l'entorn del districte d'innovació 22 @, i donant resposta a una necessitat real de l'Ajuntament de Barcelona. Sota el títol cd Thinking Lab: Projectant la Barcelona del futur 22 @ 2030, l'alumne pensarà i projectarà la Barcelona del futur, a partir de la col·laboració entre La Salle Campus Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. Les reflexions i projectes finals es cediran a la ciutat i es convertiran en base de la reflexió sobre les futures actuacions a realitzar a la ciutat. El projecte que es desenvoluparà serà una entitat complexa que donarà resposta a tots els requisits urbans, culturals, funcionals i formals, així com també constructius, d'instal·lacions i estructurals. El coneixement transversal d'una problemàtica urbana complexa, com és el cas de l'estudi Barcelona 22@, dotarà l'alumne d'eines potents d'anàlisi i projecció que es convertiran en una òptima base professional per al desenvolupament de programes similars a les ciutats d'origen. El taller començarà el 25 de juny i té un mes de durada.

Programa preuniversitari complet

El programa pre-universitari que es desenvolupa íntegrament al Campus de La Salle-URL a Barcelona s'adreça a joves de tot el món de 15 a 18 anys i totalment en anglès, tindrà lloc de l'1 al 13 de juliol al Campus. A més de l'allotjament al Campus, també inclouen tot un conjunt d'activitats socials i culturals programades en el temps lliure i cap de setmana.

En el curs d'Animació, Descobreix l'Animació i els VFX, s'aprendran els principis bàsics parar crear un personatge 3D, incloent aspectes com el modelatge, l'animació i la il·luminació. Durant el curs els estudiants coneixeran els continguts bàsics del modelatge 3D i l'Animació amb l'ajuda d'eines com Maya i Zbrush, i els estudiants crearan el seu propi personatge 3D, com els que apareixen en els dibuixos animats, les pel·lícules 3D o els videojocs.

En arquitectura, Be an Architect in Barcelona serà una experiència pràctica endinsant-se en l'arquitectura de la ciutat de Barcelona. Està especialment dissenyat per a estudiants d'institut que estiguin considerant estudiar Arquitectura o Disseny. El contingut del curs està basat en un exercici pràctic que serà el focus de tot el programa: re-imaginar el famós Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona. Les classes proporcionaran als estudiants l'oportunitat d'aprendre més sobre el disseny d'espais, habilitats pràctiques com el dimensionat i la construcció de models, i història i teoria bàsics que serviran com a base per a qualsevol estudiant preuniversitari interessat en l'arquitectura i el disseny.

How can I make a robot social? Com puc fer que senti emocions? Com puc donar-li informació a través de la conectivitat amb les xarxes socials? En aquest curs d'enginyeria centrat en robòtica el repte serà identificar un problema no resolt o mal resolt de la nostra societat, veure com es pot resoldre, i dissenyar un robot que ho solucioni. Per a això, es dissenyarà un prototip robòtic utilitzant tècniques de Design Thinking i seguint els requisits d'enginyeria de Factors Humans. Es crearà un primer prototip de concepte utilitzant recursos i materials de prototipat ràpid.

En management, el curs preuniversitari de Business per a Young Leaders està especialment pensat per a estudiants d'institut interessats en les àrees de business management, innovació, noves tecnologies, digitalització, sport management, emprenedoria ... que estiguin considerant realitzar estudis i desenvolupar la seva carrera professional en una d'aquestes àrees. Els estudiants aprendran les tècniques de lideratge, innovació, emprenedoria, màrqueting digital, etc aplicant les noves tecnologies en el món dels negocis, per estar preparats per als reptes del futur.

Es pot consultar tota la informació