13 març 2024

La Salle Barcelona – Universitat Ramon Llull explica el seu impacte social a través de la memòria del curs 22-23

Mitjançant les dades principals del curs i les experiències d’alumnes, docents i investigadors s’explica com treballa el campus

Cada curs acadèmic La Salle Barcelona – Universitat Ramon Llull fa balanç i recull els testimonis de les persones que formen part del campus a través de la memòria d’impacte, i ja es pot consultar la del curs 2022-23. Partint del lema ‘Junts millor’, la memòria fa un repàs de tot el que s’ha fet i reforça la missió de transformar el futur a través d’una educació humanista, tal com explica el director general, Josep M. Santos: “Formem estudiants amb competències per a un món global i entenem la internacionalitat com quelcom que ens ajuda en la cerca de la concòrdia i l’entesa en un món necessitat de pau”.

Durant el curs 22-23, com recull la memòria, La Salle Barcelona – Universitat Ramon Llull va constituir el seu Consell d’Empreses, va coorganitzar el XIII Encuentro de la International Association of La Salle Universities (IALU), va nomenar en Christopher Kennett com a degà de la Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital, va reforçar la seva estructura d’investigació amb dos nous grups de recerca, i, entre altres coses, va enfortir la seva presència internacional a través de la participació en aliances universitàries com ENGAGE.EU i SACRU.

Ètica i valors, impacte social i agenda 2030

La Salle Barcelona – Universitat Ramon Llull forma experts en diverses àrees de coneixement des dels seus quatre centres: l’Escola d’Enginyeria, l’Escola d’Arquitectura, la Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital i la Facultat de Filosofia.

Actualment, al campus hi estudien prop de 6.000 alumnes, més del 30 % dels quals són internacionals, i en total s’imparteixen 138 programes formatius entre graus, màsters oficials, màsters propis, postgraus, bachelors i doctorats. A més, prop d’un 50 % dels nous estudiants de grau estudien becats cada any. El campus treballa per aportar talent a la societat i connectar estudiants i empreses amb iniciatives com la Talent Week.

El compromís social de la universitat queda reflectit en diferents línies d’acció: 286 alumnes participen en activitats i projectes socials de voluntariat i de servei comunitari i també s’han posat en marxa diversos projectes de sostenibilitat i vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com per exemple ‘Reptes Socials La Salle’ o les beques HP & La Salle-URL per impulsar el talent femení. Tan la recerca com la transferència de coneixement són dos dels principals motors de l’activitat del campus i es manifesten a través dels projectes actius, les publicacions en revistes indexades i les participacions a congressos.

Emprenedoria i excel·lència educativa

La relació amb el món empresarial i l’impuls de l’emprenedoria es fa a través de La Salle Technova Barcelona, el parc d’innovació de La Salle Barcelona – Universitat Ramon Llull, que actua com a hub connectant startups, inversors i corporacions. 

Un altre dels valors que defineixen a La Salle Barcelona – Universitat Ramon Llull és l’excel·lència educativa i institucional, i la bona posició als rànquings així ho evidencia:
 

Què fem i com ho fem: un estil propi

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és el model educatiu de La Salle que proposa millorar l’experiència educativa per adaptar-la al context de la realitat de la societat actual. Presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa que atorga sentit ple a l’educació de la persona abordant, de manera integral, totes les seves dimensions durant les diferents etapes de desenvolupament de l’alumnat, que es converteix en el protagonista del seu propi aprenentatge.

El desplegament de l’NCA es du a terme a tots els graus que s’imparteixen al campus, amb un impacte directe en tres grans àmbits: la docència, el creixement personal i l’acompanyament i l’orientació. Aquest model educatiu posa el focus en quatre eixos: les metodologies actives, l’avaluació, l’aprenentatge col·laboratiu i la digitalització. Durant el curs 22-23, l’NCA va acabar el seu desplegament a tots els cursos dels 19 graus universitaris del campus, amb un impacte en més de 300 assignatures.