L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria La Salle (ETSELS) imparteix els estudis de La Salle-URL en Enginyeries TIC, Informàtica, Multimèdia, Animació & VFX i Arts Digitals. És reconeguda pel seu mètode d'ensenyament diferenciador amb el qual es cursen els programes, gràcies a un marcat estil pràctic i profesionalizador. Les característiques úniques dels enginyers formats en La Salle-URL es deuen també a la tradició dels estudis, que són pioners amb més de 100 anys d'història, i la labor d'un professorat que integren professionals en actiu i de reconegut prestigi.