Descripció
L'assignatura tracta de com adoptar i aprendre els coneixements i habilitats necessaris per a gestionar les oportunitats de negoci a l'àmbit de l'empresa, i de com utilitzar-los de manera exitosa. A partir de la pràctica, identificarem la importància de la nostra actitud personal com a element mobilitzador i dinamitzador dins de l'organització, i la seva influència directa en el compliment professional.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

General:

Aprendre tècniques i metodologies que ens permetran maximitzar les nostres oportunitats a l'àmbit empresarial, amb especial atenció en guiar-nos pels nostres propis objectius i competències.

Objectius específics:

• Aprendre habilitats comunicatives per a millorar la nostra capacitat de negociació i influència en l'àmbit professional.

• Conèixer la nostra competència natural, punts forts i àrees de millora.

• Conèixer a nosaltres mateixos, per a poder entendre la nostra relació amb els altres.

• Aconseguir una millora de la comunicació en públic.

Continguts

•Tècniques de comunicació en públic.

•La importància de la fixació d’objectius

•DAFO com a eina

•Elevator pitch

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Es proporcionarà als alumnes d’articles i bibliografia durant el transcurs de les classes.

Material complementari