Descripció
Permet a l´estudiant conèixer els conceptes i les eines que són de rellevància per a la gestió i valoració dels desenvolupaments d´R+D+i.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Objectius

- Aplicació de la gestió de la propietat intel-lectual
- Capacitat d´analitzar els recursos necessaris per a la realització d´un projecte de recerca i fer-ne la valoració
- Coneixement de l´organització de l´R+D+i
- Aplicació de la gestió de l´R+D+i
- Coneixement de les característiques dels projectes d´R+D+i
- Coneixement del marc general en el que es realitzen projectes de recerca
- Coneixement de les mètriques comunament utilitzades en la valoració d´una activitat científica
- Coneixement de les possibles trajectòries professionals en l´àmbit de la recerca

Continguts

1. Introducció a la política científica i Tecnològica
2. Gestió de Centres d´R+D+i
3. Gestió financera-econòmica de l´R+D+i
4. Aspectes sectorials de l´R+D+i
5. Valoració de la inversió en R+D+i
6. Internacionalització de l´R+D+i
7. Gestió de la Propietat Intel-lectual i les Patents

Metodologia

Classes magistrals
Estudi de casos
Resolució d´exercicis

Avaluació

Exàmens
Informes/treballs realitzats en grup
Presentacions
Participació a classe