Postgrau en Smarts Cities

Postgrau en Smart Cities

Si vols ser un expert en Smart Cities i col·laborar amb ajuntaments i grans empreses en el disseny de les ciutats del futur, tria el Postgrau en Smart Cities de La Salle