Descripció
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari