En La Salle URL som conscients del canvi tecnològic actual i de les noves necessitats presents en la societat. Després de la pandèmia, la revolució tecnològica ha presenciat un altíssim creixement, permetent aplicar aquests nous marcs en sectors com el de la salut i la medicina. 

Com a referent mundial en educació universitària, en La Salle Campus Barcelona apostem fermament per la tecnologia en tots els nostres programes, ja siguin de grau, màster o cursos d'especialització; oferint l'aspecte diferencial que defineix el nostre caràcter innovador. 

Amb el creixent impuls digital, plantegem una forta visió internacional, tecnològica i pràctica orientada a la innovació empresarial i de sectors com el de la salut. 

Formem a professionals i futurs líders del sector, orientant-los durant tot el procés d'aprenentatge a través de pràctiques i casos reals d'alt impacte social. 

Avantatges d'estudiar en La Salle URL 

  1. Especialitzacions per a respondre al mercat laboral (màster): Creem especialitzacions en diversos camps per a donar resposta les demandes laborals més recents. 

  2. Col·laboració amb empreses capdavanteres de diferents sectors TIC: En La Salle tenim acords amb les principals empreses del sector. Aquesta contínua interacció i estreta col·laboració et permetrà desenvolupar projectes reals. 

  3. Laboratoris especialitzats: Posem a la teva disposició laboratoris especialitzats, equipats amb les últimes tecnologies. 

  4. Orientació professional personalitzada: T'acompanyem al llarg de tota la teva experiència en La Salle Campus Barcelona a través de serveis de coach i tutories personalitzades. 

  5. Aprèn dels millors: Professors en actiu i d'alt nivell. el 93% del nostre professorat està en actiu, treballant en els sectors en els quals fan classes, i en empreses i estudis internacionals i nacionals d'alt nivell. 

  6. Borsa de treball: Des de la nostra Borsa de Treball gestionem anualment de 4.500 oportunitats laborals i 700 convenis de pràctiques. 

  7. Desenvolupa els teus propis projectes: podràs desenvolupar els teus propis projectes, perquè el nostre enfocament és totalment pràctic i en contacte amb empreses i reptes reals. 

  8. Prepara't per a una alta ocupabilitat: preparem a la nova generació d'estudiants perquè us desenvolupeu en el món laboral. Podràs participar en projectes de recerca en espais com IoTICAT (Internet of Things Institute of Catalunya) 

  9. Àrees de coneixement: La Salle URL compta amb diferents àrees de coneixement en les quals pots especialitzar-te (Business, enginyeria, arquitectura, arts...) A més, es promou la transversalitat i transferència de coneixement en tot el campus.