Descripció
Aquesta assignatura té dues parts. D'una banda, s'imparteixen els conceptes bàsics per crear un nou negoci web i s'expliquen casos que inspirin l'alumne a crear nous projectes i, al seu torn, motivin el seu esperit emprenedor. A la segona part, l'assignatura analitza els diferents aspectes SEO que afecten un projecte web.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Director d´Innovació Educativa
Coneixements previs
Objectius

En SEO (Search Engine Optimization) i Analítica Web l'alumne aprendrà a dissenyar esquemes d'un lloc web (sitemaps) amb l'objectiu que aquests siguin SEO-friendly, és a dir, perquè els motors de cerca indexin el site amb una bona puntuació a les SERPs (motor de cerca Result Page). Amb aquesta mateixa finalitat, s'ensenya a generar contingut per a una pàgina (ex. Blog). També es aprenen a dissenyar URI per al site web de manera que siguin SEO-friendly. Es fa èmfasi també en les diferents maneres que hi ha per internacionalitzar un site (servir-lo en diferents idiomes) i com indicar-ho en la URL. S'ensenyen també diferents eines d'analítica web per analitzar el trànsit del site. Finalment s'introdueix la SMO (Social Media Optimization): Com es poden aprofitar les xarxes socials per captar més tràfic cap al nostre web?

A la part d'Emprenedoria s'ensenyen conceptes bàsics, per als quals el professor fa ús d'un cas real. També s'ensenyen les eines bàsiques per saber si la idea de negoci és viable o no.

Continguts

SEO i Analítica Web
Què és SEO?
Estratègia: DEV vs. MKT
Procés d'optimització
Arquitectura
Keyword Research
Tècniques Onpage
SMO
CRO
Analítica Web

Emprenedoria
Discussió d'experiències en el procés d'emprendre
Generació de documents bàsics per tenir una idea general del negoci

Metodologia

Tant en la primera com en la segona part es presenten casos que serveixen per vehicular la teoria associada. Es treballen individualment i en grup.

Avaluació

SEO i Analítica Web:
Treball durant el transcurs de l'assignatura.
Examen final.

Emprenedoria:
Realització d'un treball final.

Criteris avaluació

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

[RA4] L'alumne pot utilitzar eines de web analítica i obtenir conclusions d'aquestes amb l'objectiu de gestionar correctament una empresa web.

Bibliografia bàsica
Material complementari