16 gener 2023

El programa de Doctorat de La Salle-URL celebra la Setmana Doctoral

Compartir:

Un any més, La Salle-URL celebra al mes de gener la Setmana Doctoral, una trobada organitzada pel programa de Doctorat de La Salle-URL que té com a objectiu la formació i la transferència de coneixement entre tots els doctorands d'Arquitectura, Enginyeria, Management i Filosofia de La Salle-URL, tots integrants d'algun dels grups de recerca de la universitat: Human – Environment Research (HER) i Research on Smart Society (SmartSociety).

Cada curs, La Salle-URL celebra dues trobades amb tots els doctorands, aquesta primera al gener i un segon esdeveniment al juny. Totes dues s'estructuren des d'una perspectiva transversal amb la participació d'investigadors i estudiants de doctorat de tots els àmbits de coneixement del campus. Durant aquesta setmana i la propera es duran a terme sessions per reflexionar sobre l'escriptura d'articles científics i altres temes d'interès pels doctorands.

Alhora, els estudiants del programa de Doctorat de La Salle-URL realitzaran presentacions oficials sobre els avenços de les seves tesis. Ho faran davant d'un tribunal especialitzat que valorarà allò que s'exposi i farà recomanacions de millora. Aquestes presentacions són obertes al públic i es poden seguir presencialment o en streaming.