25 gener 2023

El Dr. Francesc Torralba reflexiona sobre els reptes actuals de l’ètica i l’humanisme tecnològic

Compartir:

El Dr. Francesc Torralba, filòsof i professor de la Facultat de Filosofia de La Salle-URL, va impartir recentment el webinar ‘Ètica algorítmica’, en què va reflexionar sobre els reptes actuals per a l'ètica i l'humanisme tecnològic. La sessió va tenir lloc en el marc del Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, del qual el Dr. Torralba és un dels seus professors, i va servir per posar sobre la taula alguns dels interrogants del món tecnològic actual, que està canviant radicalment les formes de viure i relacionar-se, pensar, crear, estimar i treballar de les persones, a més de replantejar qüestions identitàries i socials.

La robòtica, l'algorisme i la intel·ligència artificial són una realitat tangible i existent, amb unes conseqüències observables des de punts de vista molt radicals: l'optimisme o el pessimisme, el fetitxisme tecnològic o la repulsa antitecnològica. El Dr. Francesc Torralba va aprofitar la sessió per endinsar-se en aquest món marcat per les xarxes socials, la virtualitat, la robòtica, la maquinització i el poder de les dades i la informació des del punt de vista ètic. Perquè com a creació humana, Torralba considera que ha de poder ser ordenada i interpretada amb l'ètica.

L'ètica algorítmica

Cada cop hi ha més artefactes que prenen decisions per les persones, la qual cosa implica que s'està cedint en la capacitat del lliure albir. Però, segons quins criteris aquestes màquines prenen les decisions? Aquests criteris, de fet, poden donar peu a la discriminació, segons sosté el Dr. Francesc Torralba en una de les sis tesis que va esmentar al webinar i que fonamenten el seu nou llibre, L'ètica algorítmica. "Reivindico una ètica de la transparència per saber com s'han fet els algorismes, qui els ha fet i quins criteris s'han seguit", va reclamar Torralba.

En aquesta línia, Torralba va advocar per la creació de comitès d'ètica d'intel·ligència artificial interdisciplinaris i independents que s'ocupin de revisar que els algorismes respecten el marc de la Constitució i de la Declaració Universal de Drets Humans. A més, va explicar que “el gran desafiament fonamental és crear comunitats interdisciplinàries entre enginyers i filòsofs, matemàtics i humanistes, físics i teòlegs”. El Dr. Torralba també va destacar la importància del treball de traducció lingüística "per reduir l´especulació i els abusos i inculcar criteris per a la programació algorítmica, amb la finalitat d´introduir diversitat i avaluació dels algorismes".

El Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics

Aquesta estratègia de reflexió transversal i multidisciplinar és la que treballa La Salle-URL entre tots els seus àmbits de coneixement i que s'ha reforçat amb la integració de Facultat de Filosofia de La Salle-URL. El webinar es va celebrar en el marc del Màster Universitari en Investigació en Filosofia i Estudis Humanístics, que inicia els estudiants en la pràctica de la recerca científica, mitjançant l'aprenentatge de les metodologies pròpies de la investigació filosòfica i humanística, i amb la realització guiada de diferents treballs de recerca que responguin als seus interessos personals