master universitaria en recerca en filosofia i estudis humanistics

Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics

Aprofundeix en l'àmbit filosòfic i humanístic i desenvolupa la teva línia de recerca personal.

Nom oficial de la titulació
Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics
Títol oficial expedit pel Ministeri d’Educació
Modalitat Presencial
Durada 1 Any
Llengua Català - Castellà
Places 15
Crèdits 60-ECTS
Data inici 23 octubre 2023
Horari De dilluns a dijous de 18h a 21h, en funció de les assignatures matriculades.
Lloc Barcelona

El Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics té com a objectiu elevar el nivell formatiu dels graduats en Filosofia i Humanitats, mitjançant crèdits d'ampliació en diferents temàtiques filosòfiques i humanístiques, tractades amb l'estil de la formació filosòfica clàssica i en la perspectiva del pensament humanista i cristià.  

Aquest Màster inicia als estudiants en la pràctica de la recerca científica, mitjançant l'aprenentatge de les metodologies pròpies de la recerca filosòfica i humanística, i amb la realització guiada de diferents treballs de recerca que responguin als seus interessos personals.  

La nostra formació promou l'elaboració per part dels estudiants, d'una línia personal de recerca, que es concreta en una tesina o Treball Final de Màster i que els permet avançar, més endavant, cap a una tesi doctoral. 

Aquest Màster ofereix a l'estudiant un itinerari centrat en el desenvolupament de la seva pròpia línia investigadora. Un pla d'estudis molt interdisciplinari, un professorat altament preparat en diversos camps de la filosofia i les humanitats i una tutorització molt propera, permeten a cada estudiant adquirir una preparació adequada i personalitzada en funció dels seus interessos investigadors. Les diverses procedències dels estudiants, des de la filosofia a la literatura o l'art, però també des del dret fins al món de l'empresa, enriqueixen a l'aula un debat interdisciplinari que és cada cop més necessari per afrontar els reptes del nostre món actual".

DR. JOAN CABÓ, Coordinador del Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics.