La biblioteca posa a disposició dels seus usuaris, l’accés a les revistes electròniques i a les bases de dades subscrites per la Universitat i també a diversos recursos electrònics tant gratuïts com de pagament, com a portals de recerca, tesis doctorals en línia, etc.