21 setembre 2017

Declaració Institucional

Sobre la situació viscuda a Catalunya

La Universitat Ramon Llull, davant la situació que viu el país, i des del respecte a la pluralitat de la seva comunitat universitària, manifesta la seva defensa dels valors del diàleg, de la democràcia i de la convivència, imprescindibles per tal de trobar solucions polítiques als conflictes polítics.

En aquest sentit, la URL s’adhereix també a la declaració que han fet les universitats públiques catalanes i a la nota de la Conferència Episcopal Tarraconense.