Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari