Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari