Descripció
Semestre
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari
List of Professors
Jordi Garrido Pavia
Maria Isabel Bellot Matas