Doble Grau en Enginyeria Telecomunicació i Organització de les TIC de La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics amb dues titulacions oficials de grau.

Business and Engineering

Descripció
L'assignatura de Business and Engineering té com a objectiu mostrar com els conceptes i habilitats de negocis i gestió emocional són cada vegada més rellevants en el món laboral i la importància d'entendre com les tendències socials ajudarà els alumnes a relacionar-se amb les necessitats reals de la societat. Aquesta capacitat augmentarà el seu potencial per trobar solucions creatives als desafiaments que enfrontem. Els alumnes aprendran com aplicar enfocaments pas a pas a projectes innovadors i emprenedors. Tot el material de el curs i els lliurables estan en anglès i les habilitats de l'idioma anglès oral i escrit són un component important de el curs.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor
Coneixements previs

Els alumnes haurien de ser capaços d'utilitzar correctament els aspectes gramaticals i funcionals de l'idioma anglès que corresponen a l'usuari independent B2, establerts en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Els alumnes han de ser capaços de captar la idea principal d'informació escrita o oral de matèries professionals, acadèmiques o relacionades amb l'oci. Els alumnes han de poder fer front a la majoria de situacions lingüístiques amb què es poden trobar quan viatgen a un país de parla anglesa. Els alumnes han de poder produir un discurs coherent, encara que no exempt d'errors, a l'expressar idees o opinions.

Objectius

RA.01 Estar preparat per afrontar assignatures en una tercera llengua, l'anglès. (TG, GS, GI, GC, GK, GT, GM).
RA.02 Saber que és un enginyer, que és la tecnologia i la importància de la seva gestió. (TG, GS, GI, GC, GK, GT, GM).
RA.03 Una bona formació humanística. (TG, GS, GI, GC, GK, GT, GM).

Continguts

Bloc 1. Globalització.

1. Introducció

1.1. Definició
1.2. Background
1.3. Tipus bàsics (presentació)
1.4. The World is Flat (teoria de Friedmann).
1.5. Navegant pel nostre futur global (xerrada TED)

2. Desafiaments globals
2.1. Rànquings - Què fa que un país sigui global?
2.2. Prioritats globals i desafiaments (Objectius de desenvolupament sostenible + desafiaments del MWC)
2.3. Problemes globals però inici local, Què podem fer?
2.4. La teoria de l'abundància per Peter Diamandis i les tecnologies exponencials.
2.5. Nationalism v. Globalism per Yuval Noah Harari TED parlar vídeo comprensió

3. Avantatges i desavantatges de la globalització.
3.1. La paradoxa de l'elecció
3.2. Identitat cultural en crisi.

Bloc 2. Soft skills

1. Soft skills
1.1. Definició del soft skills: Què són i perquè són importants
1.2 Enquesta i identificació de fortaleses i debilitats personals.

2. Intel·ligències múltiples

2.1. La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner.
2.2. Proves d'intel·ligència múltiple

3. Intel·ligència emocional v. Quocient Intel.lectual

3.1. Què és la intel·ligència emocional? Daniel Goleman
3.2. Habilitats de comunicació efectiva
3.3. assertivitat
3.4. Treball en grup i gestió de conflictes.

4. Estudi de casos de resolució de problemes i pensament crític.
4.1. Intel·ligència emocional a la feina.
4.2. Estudis de casos per demostrar la importància creixent de les habilitats toves.

5. C.V. habilitats d'escriptura i entrevista
5.1. C.V i carta de presentació
5.2. Presentación personal
5.3. Habilitats d'entrevista

Bloc 3. Innovació.

1. Definició: Imaginació, innovació, creativitat i invenció.

2. Empreses d'innovació i equips d'innovació.
2.1. Les deu cares de la innovació.

3. Adopció i difusió de la innovació.
3.1. Els cinc factors de Everett Rogers
3.2. El procés de l'adopció
3.3 El paper de les xarxes socials en la difusió i adopció d'innovacions.

Bloc 4. Emprenedoria

1. Introducció
1.1. Definició
1.2. Estudi de perfils d'empresaris coneguts / perfils d'start-up (Tech demo day)
1.3. Motius per convertir-se en empresari / impediments per crear una empresa
1.4. L'èxit empresarial: social, financer i / o estatut?

2. Emprenedoria a Espanya.
2.1. Països de comparació per a l'emprenedoria.
2.2. Emprenedoria al campus - Technova

3. Model de negoci Business Model Canvas i Sales Pitch.
3.1. Estudis de cas de BMC

Bloc addicional: Euroleague Challenge

1. Activitat transversal dirigida als alumnes d'ENG i ADE
1.1 Introducció i estudi d'el mercat de bàsquet
1.2 Escullir un "challenge" i seguir els pasos de Design Thinking per desenvolupar i oferir una solució al problema detectat.
1.3 Presentació de la solució en format video.

Metodologia

Donada la naturalesa de l'assignatura de Business and Engineering i els temes tractats en el programa, s'implementen les següents metodologies per ajudar els estudiants a adquirir coneixements i habilitats.

MD0 Classe magistral
MD1 Classes de problemes y exercicis
MD4 Seminari
MD5 Self-paced Learning
MD6 Aprenentatge Basat en Projectes
MD7 Flipped Classroom
MD10 Events reals
MD11 Aprenentatge basat en reptes
MD12 Grow through Experiences
MD13 Casos pràctiques

Tots els estudiants del primer curs que no estan en possessió d'una acreditació oficial del nivell B2 o superior en anglès, realitzen la prova Oxford Placement per determinar el seu nivell. Als estudiants amb resultats que corresponen al nivell B1 o inferior se'ls ofereix una classe de suport lingüístic de 1.5 hores per ajudar-los a seguir el curs, participar en les activitats de la classe i completar els treballs del curs.

Avaluació

Aquesta assignatura s'avalua exclusivament en pràctiques. Els lliurables poden ser individuals o grupals. Els alumnes presentin diferents tipus de tasques, com redaccions, informes, presentacions, projectes, etc. Tots els treballs de curs s'han de presentar en anglès i l'expressió lingüística és un component integral de la qualificació en totes les activitats.

Criteris avaluació

1: Millorar els coneixements de la llengua anglesa. [A, C, E, J]
2: Dotar els alumnes amb una gama de vocabulari tècnic del mon de l'enginyeria. [A, D]
3: L'ús correcte de les estructures lingüístiques per les seves necessitats en el món professional (correspondència, presentacions, reunions...) [A, D, E, I]
4: Comunicació eficaç, tant a nivell escrit com oral. [I, J]

Bibliografia bàsica

Els continguts estàn disponibles en el e-study.

Material complementari

“The World is Flat: Further Updated and Expanded” (Release 3.0) (2nd revised and expanded ed.). Farrar, Straus and Giroux. 2007. ISBN 0-374-29278-7.
“The Paradox of Choice - Why More Is Less,” Barry Schwartz, 2004, ISBN 0-06-000568-8.
“Intercultural Communication: A Reader”, Larry A. Samovar San Diego State University, Emeritus Richard E. Porter California State University, Long Beach, Emeritus Edwin R. Mcdaniel San Diego State University, 2010, ISBN-13: 978-0-495-89831-3.

“Out of Our Minds: Learning to be Creative”, Ken Robinson, 2011, ISBN 0857086545

“A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future,” Daniel H. Pink, ISBN 978-1-57322-308-9

“The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail,” (Management of Innovation and Change), Clayton M. Christensen, 2016

The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, Clayton M. Christensen and Michael E. Raynor, 2013

“The Ten Faces of Innovation: Strategies for Heightening Creativity,” Tom Kelly, ISBN-10: 184668031X