Postgrau en Eficiència Energètica

Postgrau en Eficiència Energètica

Forma't en disseny, càlcul i avaluació de sistemes energètics en edificis i especialitza't en l'execució de projectes per a instal·lacions energèticament eficients, sostenibles i respectuoses

Auditories i Certificacions Energètiques

Descripció
Tipus assignatura
Semestre
Crèdits
8.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari