27 juny 2018

Alumnes de diferents Màsters de La Salle treballen conjuntament en un projecte final d'un cas real plantejat per una empresa

Quan es treballa en una empresa és molt habitual que diferents departaments, de vegades molt diferents entre ells, estiguin implicats en un mateix projecte i hagin de treballar de forma conjunta i coordinada per tirar-lo endavant amb èxit.

Partint d'aquesta premissa, des de La Salle s'ha volgut potenciar aquesta vessant transversal entre els seus estudiants de màster i s'ha posat en marxa un projecte en el qual alumnes de diferents programes d'enginyeria treballen de manera conjunta en un projecte final, per trobar solució a un cas real plantejat per una empresa (anomenat "Màster as a Service"). D'aquesta manera, es potencien les competències interdisciplinars d'aquests alumnes.

A inicis del curs, es va plantejar als estudiants de diferents Màsters la possibilitat de participar en aquest projecte, concretament en les àrees de Big Data, Trasformació Digital, Smart Cities, desenvolupament de programari, disseny d'Apps, web d'alt rendiment, ciberseguretat, creació multimèdia, etc. D'altra banda, diferents empreses que col·laboren ja de forma habitual amb els programes, plantejant un repte d'un àmbit més reduït que només involucra una temàtica, van començar a pensar en projectes que puguin tenir aquest vessant multidisciplinari.

Al final, un total de tres Projectes Final de Màster són els que treballaran amb aquesta nova metodologia que s'acosta molt més a la realitat de les empreses. L'empresa CELSA ha plantejat un repte en el qual participaran alumnes de màster en disseny de APPs i de programació web d'alt rendiment; en el cas d'AGBAR OYLO, treballaran estudiants del Màster en Big Data i Ciberseguretat; i en el cas de SANOFI seran alumnes de Transformació Digital i Ciberseguretat.

Els estudiants i professors ens han explicat com es plantegen la seva participació en el programa Máster as a Service.