10 febrer 2021

Aliança de La Salle-URL, IDIBGI i Suara Cooperativa per la millora de l’atenció a les persones

Compartir:

La Salle Campus Barcelona, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i Suara Cooperativa han rebut finançament per part del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri de Ciència i Innovació per dissenyar una iniciativa conjunta que millori la vida i la cura de les persones grans al domicili. La col·laboració permet dissenyar i iniciar una solució integral en l’àmbit social i de la salut que ajudarà a avançar en la investigació de noves tecnologies per resoldre reptes reals. El projecte SuaraMap permetrà identificar patrons de comportament de persones grans a la seva llar i personalitzar la seva atenció.

La iniciativa conjunta passa per traçar un mapa acústic a través de la integració de nivells de so per tal d’identificar el comportament i hàbits de la persona al seu domicili. Per fer-ho, s’utilitza una xarxa de sensors acústics: es mesura la senyal dels sensors i es processa amb un algoritme per representar gràficament un mapa sonor de l'habitatge. L’aliança preveu fer una prova pilot en un entorn real per identificar patrons de conducta a la llar i establir una base tecnològica per desenvolupar un producte de monitorització activa, per donar suport als equips professionals i familiars que tenen cura i presten atenció a persones grans en la seva llar.

La monitorització activa podria permetre detectar situacions de risc, identificar davallades del rendiment funcional o canvis en els patrons de les activitats de la vida diària suggestius d’un deteriorament de les capacitats cognitives i/o funcionals associat a malalties neurodegeneratives freqüents en  l’envelliment com la malaltia d’Alzheimer. Aquesta triple col·laboració per al desenvolupament de solucions innovadores obre nous camps per la investigació i la incorporació de la tecnologia en l’atenció i la cura de les persones al domicili.

Sobre les entitats promotores del projecte

La Salle Campus Barcelona, membre fundador de la Universitat Ramon Llull (URL), hi participa a través del Grup de recerca en Tecnologies Media (GTM), un grup reconegut de la URL, que apunta a una interacció més natural i còmoda que trenqui les barreres entre els éssers humans, les màquines i el seu entorn. Aposta per noves solucions tecnològiques per als desafiaments en salut, ciutats intel·ligents, transport, sostenibilitat i indústria 4.0. Té un equip multidisciplinari d'aproximadament 30 persones investigadores especialitzades en acústica, interacció, processament i aplicació de la intel·ligència artificial a les senyals.

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) pertany a la xarxa de centres CERCA de la Generalitat de Catalunya, i té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i difondre la recerca biomèdica, coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment a l’entorn de Girona. El Grup d'Investigació sobre Envelliment, Discapacitat i Salut (EDIS) és un grup reconegut de l'IDIBGI i acreditat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.