Per rebre més informació sobre el finançament, contacta directament amb les entitats bancàries: 

BANC SABADELL

La Salle URL i el Banc de Sabadell hem arribat a un acord per oferir condicions exclusives de finançament per als alumnes de grau, màster i postgrau. 

Oficina al c/ Muntaner, 550 - Correu Eletrònic: 0168@bancsabadell.com
Telèfon: +34 902 32 30 00

LA CAIXA

Per tenir informació sobre finançament clica aquí

c/ Aribau, 185-187 
Telèfon: +34 93 366 98 00

BANCO SANTANDER S.A.

Bestreta Beca MEC. Clica per tenir més informació.

Per tenir informació sobre altres tipus de finançament clica aquí

Contacte Banco Santander S.A.:

Oficina de la mateixa universitat. Edifici Sant Jaume.

Nuria Casas - ncasas@gruposantander.es
Víctor Moreno - victor.moreno@gruposantander.es
Telèfon: +34 93 212 52 99 / +34 93 418 44 54

CAIXA D'ENGINYERS

Informació global de les ofertes per a Joves
Targeta amb avantatges per a menors de 26 anys
Préstecs per a Estudis
Assegurança Erasmus

Contacte Caixa d'Enginyers:
David Ortiz - david.ortiz@caixa-enginyers.com
Telèfon: +34 93.240.44.55

AGAUR: Programa de Préstecs de Postgrau o Graus

L’agència AGAUR és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya. Si resideixes a Catalunya, aquesta agència ofereix préstecs a un baix tipus d’interès a estudiants que tenen la intenció de realitzar estudis de màster o graus. Els sol·licitants han de ser titulats universitaris (llicenciatura) que acrediteu haver estat admesos a un programa de màster o estudiants de grau.

Per a més informació:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Telèfon: + 34 93 552 90 00
Web: http://agaur.gencat.net