Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Nid: 514
Pla d'estudis
Optatives
Semestre 1Semestre 2
Física (6)
Laboratori de comunicacions (4)
Col·laboració departamental VIII (16)
Laboratori de mesures electròniques (6)
Animació 3D (5)
Tecnologies de xarxes d'ordinadors (6)
Disseny i usabilitat II (5)
Bases de dades (5)
Sensors (3)
Col·laboració departamental VII (8)
Col·laboració departamental IX (16)
Fonaments d'acústica i àudio (6)
Producció de vídeo i àudio (4)
Producció de videojocs (6)
Llenguatge audiovisual (5)
Producció multimèdia II (6)
Sistemes operatius (5)Tecnologies en perifèrics (4)
Arquitectura de computadors (5)Projectes web II (5)
Projectes web I (4)Seguretat en les TIC (4)
Metodologia del software II (4)Xarxes sense fils (4)
Anàlisi digital (5)Circuits de microones (4)
Xarxes de banda ampla de nova generació (3)Música i efectes sonors (4)
Pràctiques externes II (4)Expressió artística (2)
Comunicacions per a entorns hostils (3)Teoria de circuits (4)
Antenes (3)Sistemes de control (3)
Televisió interactiva (3)Història econòmica i del pensament social (6)
Dramatúrgia audiovisual (3)Sistemes basats en el coneixement (4)
Mercat i serveis de telecomunicacions (1)Gestió i planificació de xarxes (2)
Pràctiques externes III (4)Tecnologies de radiofreqüència (5)
Processament digital del senyal (4)Col·laboració departamental III (4)
Animació de personatges (4)Equipament de vídeo (4)
Vídeo digital (4)Software ràdio (3)
Propagació electromagnètica (4)Col·laboració departamental II (4)
Electrònica de potència (4)Col·laboració departamental IV (4)
Compatibilitat electromagnètica (3)Processament digital de la imatge (4)
Automàtica i domòtica (5)Simulació física (6)
Programació de gràfics 3D (5)E-Business (4.5)
Intel·ligència, realitat i virtualitat (4)Noves tecnologies i desenvolupament econòmic (4)
Processament d'àudio i parla (4)Sistemes operatius avançats (4)
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions (4)Llenguatges de programació (6)
Comunicacions òptiques (4)Fotografia digital (3)
Interconnexió de xarxes de dades (4)Síntesi d'imatges (5)
Projectes en arquitectura distribuïda (4)Circuits integrats programables (3)
Televisió digital I (4)Creativitat i innovació (3)
Col·laboració departamental I (4)Col·laboració departamental VI (4)
Col·laboració departamental V (4)Comunicacions digitals (4)
Administració i disseny de sistemes (6) 
Acústica arquitectònica (4) 
Mineria de dades (5)