Descripció
Semestre
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari
List of Professors
Carles Sasot Brosa
Jaume Miralles Solé
Albert de Dios Orán