Descripció
Aquesta assignatura introdueix a l´alumne a les bases metodològiques de la recerca al projecte arquitectònic. Es proposen diferents cassos que s´analitzen des del punt de vista del projecte, i per això, s´incideix en la seva relació amb l´entorn històric (arquitectura vernacla) i geogràfic, des d´aspectes com la implantació, la construcció o l´eficiència i sostenibilitat.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00
Coneixements previs

Títol d´arquitecte o enginyer d´edificació.

Objectius

Vol aportar noves eines, instruments i recursos per a l´anàlisi del projecte arquitectònic amb l´objectiu de posar-les a la disposició de l´alumne per desenvolupar investigacions en temes específics de la línia de Projecte i Tecnologia.
Vol introduir a l´alumne a la recerca del projecte arquitectònic.

Continguts

El curs es dirigeix a l´anàlisi d´obres de la modernitat arquitectònica a l´àmbit de la mediterrània. A cada edició de l´assignatura es van proposant nous cassos d´estudi vinculats als treballs de la recerca que desenvolupa el grup d´investigació IAM a fi que l´alumne participi dins de les activitats del grup.

Metodologia

L´assignatura s´organitza a traves de lliçons magistrals de professors titulars o invitats experts, referides als diferents cassos d´estudi. Al finalitzar la presentació es proposa un espai de reflexió i discussió de les obres presentades o text relacionats amb aquestes. Amb unes primeres classes teòriques es planteja introduir a l´alumne a l´assignatura.
Posteriorment, s´abordarà diferents episodis del moviment modern, incidint en varis autors locals o estrangers. Les últimes sessions busquen apropament a altre context cultural del Mediterrani.

Avaluació

L'avaluació depèn de les competències de cada assignatura.

Criteris avaluació

L´avaluació es continua amb el seguiment tutoritzat de cada alumne i posta en comú periòdiques, que generen discussió i participació entre els alumnes.

Bibliografia bàsica

Gastón Cristina y Teresa Rovira. Pautas de investigación, 1era ed. Barcelona: Ediciones UPC, 2007.
Rovira Teresa (coord.) Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 1950-1965, 1era ed. Barcelona: Institut Català de Cooperació Iberoamericana, 2005.
Centellas Miguel et al. La vivienda moderna, 1925-1965 Registro. Docomomo Iberico. 1era ed. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

Material complementari

García-Quiñones Belen (coord.) AC Publicaciones del GATEPAC, 1era ed. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
`Erwin Broner 1898-1971´, Mallorca: D'A Revista de Arquitectura Monográfico 11-12, COAIB (1994).
Folch Carles, J.A. Coderch de Sentmenat, 1913-1984, 1era ed. Barcerlona: Gustavo Gili, 1989.
Kliczkowski Guillermo (coord.) Antonio Bonet, 1era ed. Buenos Aires: Espacio Editora, 1985.
Abalos Iñaki et al. Alejandro de la Sota, 1era ed. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.
Dimitri Konstatinidis (ed.)Projects + Buildings Ais Konstantinidis, Athens: Agra Publications, 1992.