15 maig 2020

Sant Joan Baptista de La Salle, patró de tots els educadors

El dia 15 de maig de 1950, el Papa Pius XII declarava Sant Joan Baptista de La Salle patró especial de tots els educadors de la infància i de la joventut i patró universal de tots els educadors. Se li reconeixia una vida dedicada a l’educació, una obra prolífica en el camp de la pedagogia, impulsor d’un sistema educatiu innovador, que va imaginar una escola oberta a tothom. 

Algunes de les seves aportacions van ser la definició d’un horari per les classes, l’ordenació dels alumnes per grups de nivell, l’ensenyança en llengua vernacular, la creació de l’ensenyament secundari i la seva feina per incloure en el sistema educatiu també les classes més desafavorides. Totes elles van ser fonamentals per generar un canvi de paradigma en la concepció de l’educació, a França primer, però que aviat s’estendria per tota Europa i més tard també per la resta del món.

El que potser és menys conegut, i que és motiu de celebració cada 15 de maig, és la seva tasca com a formador d’educadors. Conscient de la importància de l’educació per la millora de les societats, va entendre que l’escola havia d’estar dotada d’educadors professionals, ben formats i amb una profunda vocació. Sant Joan Baptista de La Salle es va envoltar de les persones adequades, i va dedicar totes les seves energies a la seva formació, exercint com a model i exemple per a ells, promovent la dignitat del mestre.

Així doncs, avui, dia 15 de maig, cal reconèixer i aplaudir la tasca de tots els que es dediquen a l’educació, des dels que vetllen pels més petits fins als professors universitaris i d’adults. Durant el confinament la comunitat educativa ha hagut de repensar, d’un dia per l’altre, la metodologia amb què treballava. Milers de mestres, professores i professors s’han vist obligats a buscar eines per intentar pal·liar la distància física. Part de tasca educativa passa per la proximitat amb els alumnes: veure'ls, sentir-los, entendre'ls. Al llarg d’aquests dos mesos, la separació física ha obligat a cercar fórmules per seguir estant a prop.