15 març 2022

Reptes socials La Salle: fomentant una societat més inclusiva a través de l'art i la tecnologia

Compartir:

Estudiants d'Enginyeria i d'Arts Digitals de La Salle Campus Barcelona-URL participaran en el projecte 'Reptes socials La Salle', una iniciativa que fomenta la col·laboració i la relació entre diferents generacions i disciplines a través de la cocreació d'intervencions en què la tecnologia tenen un paper clau. La investigadora Leticia Duboc lidera el projecte, en què els estudiants de La Salle-URL participaran juntament amb membres de la ciutadania.

"El nostre programa cerca ser obert, equitatiu, socialment just, sostenible, accessible, inclusiu, intergeneracional, interdisciplinari i divertit", explica Leticia Duboc. La temàtica del projecte se centra en les societats inclusives i intergeneracionals, reflexionant sobre com es pot envellir bé en societat, i consta de quatre reptes:

  1. Soledat no desitjada, exclusió social i avorriment
  2. Canvis físics i els seus defectes
  3. Problemes d'habitatge / espai urbà
  4. Càrrega de treball i càrrega emocional

El programa consta de quatre trobades, celebrades entre finals de març i mitjans de maig, en què hi haurà xerrades tècniques, xerrades socials, testimonis i workshops amb experts. Els participants es dividiran en 10 equips (conformats per dos estudiants d'Enginyeria, dos estudiants d'Arts Digitals i un voluntari) i comptaran amb un mentor de l'àrea de la filosofia i les ciències socials.

"Busquem la reconciliació de diferents visions del món per crear intervencions que combinen tecnologia i art, i reconèixer la seva responsabilitat en introduir-les a la societat", assegura Leticia Duboc. Els grups exploraran conceptualment els reptes proposats, desenvoluparan i implementaran prototips, testaran aquests prototips i, finalment, a la sessió del 19 de maig, presentaran els projectes i reflexionaran sobre l'experiència.