Descripció
En aquesta assignatura els alumnes adquireixen els coneixements bàsics sobre la correcció de color; els seus principis, la metodologia de treball i les eines de muntatge.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L’assignatura es divideix en dues parts:

Edició audiovisual, on els objectius són aprendre la teoria i pràctica del muntatge audiovisual.

Color, on els estudiants treballen en la correcció de color tant a nivell teòric com pràctic.

Continguts

EDICIÓ (PREMIERE)

Browser, viewer, canvas, timeline.
Preferències i shortcuts
Ingesta i classificació
Crear un projecte amb els ajustos necessaris
Importar material
Classificar material dins el software
Muntatge en brut
Muntatge en fotos
Crear seqüencia
Efectes comuns de vídeo
Transicions
Animació
Muntatge en vídeo
Visualitzar, marcar i crear subclips
Insert i overwrite
Markers
Edició a tres punts
Tècniques de so
Grafisme i text
Fluxes de Treball entre softwares: XML, OMF, EDL i sequències.
Proxies ( treballar Online i Offline )
Sincro automàtica i sincro amb marcadors.
Efectes, quins hi ha i com s´apliquen. Utilitats.
Breu introducció al Lumetri Color i Àmbits de Lumetri.

COLOR (DAVINCI)

Què és i per a què serveix la correcció de color?
Els principis i la metodologia de la correcció de color.
Els conceptes bàsics de la correcció de color.
Saber interpretar els scopes
El conformat.
La interfície del Da Vinci Resolve, descripció i configuració. Els cinc espais de
treball.
Base de dades, preferències del sistema i d'usuari.
Project settings.
Entendre els nodes.
Soft curve.
Correccions secundàries.
Treballar amb els grups.
Local i remote versions.
Treballar amb arxius Raw.
Open FX.
Luts.
Exportar projectes.
Relink.

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Technique of Film Editing, Karel Reisz
El montaje cinematográfico: Teoría y análisis,Vicente Sanchez -. Biosca
El color y las formas en el montaje cinematográfico, Ethiel Cervera Díaz Lombard
Manual de montaje: Gramática del montaje cinematográfico. Roy Thompson

Material complementari