Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Descripció
Es podria dir que el Màrqueting és una de les funcions primordials dels negocis i que com totes les organitzacions empresarials pretenen sobreviure sobre una base de vendes, sense la qual no pot haver producció o qualsevol altra activitat empresarial. Com a resultat una comprensió dels conceptes i el paper de la gestió de màrqueting són fonamentals per a qualsevol negoci. Aquest curs proporciona als estudiants una introducció al paper de màrqueting i dels principis i problemes involucrats en el desenvolupament d'un programa de màrqueting. Els estudiants prendran una introducció al paper del màrqueting en l'organització mitjançant les eines principals i acabaran el curs examinant les implicacions ètiques que el màrqueting proporciona a la companyia. A través d'una gran quantitat de casos, exemples i lectures examinarem la important funció que el màrqueting juga en les organitzacions modernes. A més, tindrem l'oportunitat d'analitzar com han evolucionat les funcions del màrqueting durant el temps per factors, com per exemple canviant la naturalesa del consumidor, la globalització, la tecnologia i els factors socioculturals. Si bé aquest curs imparteix els conceptes tradicionals de la gestió de la barreja de màrqueting amb un enfocament equilibrat en el consumidor i el competidor que també examina les tècniques promocionals més innovadores i amb freqüència més agressives com la guerrilla i el màrqueting viral. També hi haurà un enfocament integral en l'àrea de màrqueting de serveis que s'ha convertit en les economies occidentals s'han allunyat de la fabricació cap a economies de serveis dominats.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ensenyar-los a:
- Desenvolupar una àmplia definició de màrqueting i tots els seus conceptes
o L'evolució de màrqueting des de la producció fins a la venda i dels recents conceptes del màrqueting
- Entendre les principals amenaces i oportunitats entorn al màrqueting
o La influència tecnològica, econòmica, competitiva, política, demogràfica i cultural en la pràctica del màrqueting
- Identificar i avaluar en el paper del comportament del consumidor
o Identificar el paper del canvi en el consumidor
o Avaluar les influències sobre la decisió de compra del consumidor
- El desenvolupament d'una consciència de la funció d'investigació de mercats en la presa de decisions eficaces en màrqueting
- Prendre estratègiques decisions
- Identificar el paper estratègic de la segmentació en particular en un entorn en què el client és cada vegada més complex
- Comprendre la importància de les marques en la proposta estratègica.
- El desenvolupament de les activitats operacionals per establir l'estratègia proposada.
- La identificació dels desafiaments ètics associats a l'aplicació dels programes de màrqueting
- Comprensió dels continguts bàsics i l'estructura d'un pla de màrqueting
Aprenentatge:
habilitats especifiques
En acabar aquesta assignatura l'alumne serà capaç de:
- Entendre l'entorn i les tendències que influeixen en els mercats
- Fer una decisió de màrqueting en un context de mànager general
- Control dels elements de la política de productes del màrqueting mix, canals de distribució, la comunicació i la fixació de preus.
- Conèixer els aspectes ètics del procés de comercialització.
- Ser capaç de fer un pla de màrqueting
Habilitats acadèmiques:
En acabar aquesta assignatura l'alumne serà capaç de:
- Aplicar i adaptar els principis del màrqueting a través d'una àmplia gamma de mercats
- Comprendre la funció del màrqueting en el context d'altres àrees funcionals dins d'una organització
- Comprendre la importància d'una àmplia investigació de mercat abans de decidir sobre una direcció estratègica

Continguts

Agenda de les sessions: A sota trobaràs els principals temes que es cobriran. L'ordre podria variar, però cada tema està relacionat amb el capítol del text requerit.
Tema 1 (setmana 15/09, 2s) Introducció al concepte Màrqueting
Benvinguda e introducció al curs
Discussió sobre els conceptes bàsics i l'avaluació del curs
Tema 2 (setmana 22/09, 1s) Entendre l'entorn del màrqueting
Factors que influeixen
Tema 3 (setmana 29/09, 2s) El paper de la investigació de mercats a la funció de màrqueting
Comercialització de tècniques d'investigació i estratègies
Tema 4 (setmana 6/10, 2s) Conducta del consumidor
Decisió en el procés de compra i els factors que influeixen
Consumidor digital (8/10)
Tema 5 (setmana 13/10, 2s) Diagnòstic
Determinar estratègies alternatives
Tema 6 (setmana 20/10, 2s) identificació de segments i targets
La segmentació i l'orientació al mercat de manera efectiva
Tema 7 (setmana 27/10, 2s) proposta de valor: posicionament
Posicionament en conseqüència
Tema 8 (setmana 3/11, 2 s) Proposta de valor: marca
Construir una marca a l'era digital (3/11)
La marca com a part de l'estratègia de la companyia
Examen parcial (setmana 10 / 11,1s)
Tema 9 (setmana 17/11, 2s) La introducció de la comercialització i activitats del producte
Atributs del producte, construir una marca i l'empaquetat
Tema 10 (setmana 24/11, 2s) preu i preus de les activitats
Decidir preus i especificar l'estratègia de preus
Tema 11 (setmana 1/12, 2s) Activitats de comunicació
Anuncis, relacions públiques, promoció de vendes i vendes directes
Promoció per xarxes socials (3/12)
Tema 12 (setmana 8/12, 1s) Estratègies de màrqueting no convencionals
Guerrilla màrqueting, posicionament del producte i emboscar a la competència

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge està basada en mètodes que tracten de fomentar el coneixement de les funcions del màrqueting. Les classes seran dinàmiques, sol, si els alumnes assisteixen a les classes preparats i contribuint en les discussions de classe.
Les classes seran guiades per lectures que seran centrades en els principis dels conceptes del màrqueting, en casos pràctics que s'hauran de fer fora del temps de classes i també en les discussions generades a classe. També estarà centrat en recursos de multimèdia com ara vídeos, podcast i blogs per suplementar el material escrit.

Avaluació

REQUISITS, EXPECTATIVES I AVALUACIÓ
Com l'organització d'aquesta classe està basada en la participació i la pràctica, espero que vosaltres els tracteu com si fos una feina. Com manager principal de la classe, assumeixo que amb la gent que estic treballant és professional, treballador, intel-ligent, també són persones capaces de respectar les regles de treball i a les persones amb les què treballés dins de la companyia.
3 PILARS: PUNTUALITAT (respecta el teu temps i el dels altres) i una PARTICIPACIÓ activa (amb qualitat i constructiva per crear comentaris a la resta i companys), aquests són els dos requisits essencials del curs. ASSISTÈNCIA és obligatòria
També s'espera de l'alumne:
- Ser puntual. Arribar a temps a classe. No hi ha excuses permeses. Els que arriben tard afecten al ritme de la classe. Tot aquell que arribi 5 minuts més tard després d'haver començat la sessió no li serà permesa l'entrada.
- Assistència. És obligatòria. No està permesa l'absència a classe. El curs està basat en una contínua participació, cas i exemples que es desenvoluparan en diverses classe, si et perds una classe, ja estaràs perdut. Si tens més de tres absències durant el semestre no hauràs aconseguit la mínima nota per passar l'assignatura. Situacions especials es parlessin una per una si cal.
- Participació. És necessària per a l'assignatura. No obstant això, és fonamental per a les lectures de classe, els exercicis, activitats o qualsevol altre material requerit. La valoració serà basada en la qualitat del comentari i en la resposta que provoqui en els companys de classe.
- Complir amb les dates de lliurament. Conèixer les dates de lliurament. Deures, exercicis, presentacions i activitats no presentades en la data prevista serà considerada com a no presentada i la puntuació correspondrà a 0 punts
- Demostrar integritat acadèmica en els treballs. Qualsevol trampa en els treballs, exercicis o exàmens serà automàticament considerat amb un 0 a la nota final. Tu ets el responsable del teu treball: nosaltres no acceptem cap excusa
- Política de telèfons mòbils i portàtils. Els mòbils no estaran permesos en classe, llevat que estigui relacionat amb alguna activitat. Els portàtils estaran permesos per prendre notes i per a activitats a classe. Si el professor considera que algú està fent un ús indegut de l'ordinador, tots els portàtils hauran de ser apagats.
- Recuperació. Estarà determinat en base a un cas per cas.

Criteris avaluació

El curs està basat en els següents punts:
- Assistència i participació (incloent la preparació dels deures): 30%
- Lliuraments: 30%
- Examen parcial: preguntes curtes sobre els conceptes donats fins a la data: 15%
- Examen final: preguntes curtes (conceptes del parcial fins al final) i preguntes obertes (selecció d'alguns temes donats durant el curs): 25%
- Nota: el professor pot optar a escollir un lliurament per obtenir més puntuació.

Bibliografia bàsica

Llibre de text requerit
Principles of Marketing 15ed– Kotler & Armstrong – Prentice Hall Publishing.
- Aquest llibre s'utilitza com un text bàsic per a qualsevol curs de màrqueting
- És fàcil d'utilitzar i conté molts casos que remarca les principals conceptes del màrqueting
- Es proporcionés un codi d'accés a la plataforma de MyMarketingLab que inclou el llibre online més recursos addicionals (vídeos, casos, test ...). Si prefereixes comprar-te el llibre pel teu compte pots fer-ho a Amazon. A més:
o El llibre està disponible en MP3 i es pot comprar a iTunes
o Edicions anteriors estan disponibles a la biblioteca. Tingueu en compte que no és el mateix del que es demanen anteriorment.

Material complementari

Altres cursos:
http://www.marketingweek.co.uk – marketing industry web from the UK (deals with major marketing trends, actions from Europe as well as other international markets)
http://www.businessweek.com – general business web but has a strong marketing focus (US oriented)
htpp://www.fastcompany.com – the internet home of Fast Company Magazine featuring innovative ideas, people, and companies
http://www.marketingpower.com – American Marketing Association Website
http://www.marketingsherpa.com – practical guide to implementing marketing strategies
http://www.adage.com – information and insight into the advertising industry
http://www.mplans.com – resources on marketing plans