Descripció
L'alumne aprendrà a utilitzar PHP des del nivell bàsic (sense web) fins a la seva integració amb el web. Com en tots els llenguatges de programació, encara que aquests estiguin orientats cap a un mateix paradigma, PHP disposa de les seves pròpies construccions especials. L'alumne aprendrà quines són aquestes i per a què serveixen.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Objectius

Aquesta assignatura introduirà el llenguatge PHP a l'alumne, el qual li servirà per desenvolupar els diferents projectes o pràctiques que hagi de realitzar durant el Màster. Mitjançant petits projectes normalment incrementals, l'alumne anirà adquirint coneixements cada vegada més avançats sobre el llenguatge. Es farà a més un petit repàs al paradigma de programació Orientat a Objectes. Aquesta assignatura enllaçarà també la programació en PHP amb el món web, l'alumne podrà comprovar llavors les facilitats i la integració gairebé nativa amb el món web, ja que PHP es va originar com un llenguatge de plantilles per servir pàgines web. S'introduiran també eines de desenvolupament lligades a l'entorn PHP per facilitar la creació i integració de codi de tercers.

Continguts

Introducció a PHP
Treballar amb el sistema de fitxers des de PHP
Enviar valors des formularis PHP
PHP Orientat a Objectes
Mètodes màgics i autoloading
Comunicació amb una base de dades
Template de cerca: Twig
Composer
Classes predefinides (SPL)

Avaluació

Es realitzarà un examen al final de l'assignatura.

Criteris avaluació

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

[RA1] L'alumne coneix un llenguatge actual de desenvolupament web seguint els estàndards de qualitat i estil.