Obres

EXPEDIENT DESCRIPCIÓ DATES
IASlab-PO.001

Contracte per la redacció de l’avantprojecte, del projecte bàsic, el projecte executiu i direcció d’obra de l’IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC).

Descripció de la necessitat*
*Fe d’errades: s’adjunta una nova versió del document “Descripció de la necessitat” en la que s’elimina un dels conceptes que ha d’integrar el pressupost final, en el punt “3.3.4. Mesuraments i Pressupost”

Documentació aportada:

El model d'oferta consistirà en un document, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Un paràgraf com segueix: “L'oferta econòmica de l'empresa XXXXX amb referència al contracte per la redacció de l’avantprojecte, del projecte bàsic, el projecte executiu i direcció d’obra de l’IASlab amb número d’expedient IASlab-PO.001 per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC) ascendeix a un total de XXXXXXXX.XX (IVA exclòs)”
 • Segell i signatura

Documents de l'adjudicació:

Publicació:
14-03-22

Termini:
21-03-22

Adjudicació:
23-03-22

IASlab-PO.002

Contracte per l’execució de les obres de rehabilitació i reforma de les instal·lacions de l’edifici La Salle del projecte IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC)

Descripció de la necessitat

Documentació aportada:

El model d'oferta consistirà en un pressupost detallat, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Que hi consti el literal IASlab i el número d’expedient IASlab-PO.002.
 • Segell i signatura
Ampliació del termini de rebuda d'ofertes
Correcció en valoració d’ofertes
Acta de selecció
Resolució

Publicació:
06-05-22

Plaç:
20-05-22

Ampliació de plaç:
24-05-22

Expedient:
IASlab-P0.002

Adjudicació:
07-06-22

IASlab-PO.003

Contracte per l’execució de les obres de rehabilitació de l’estudi de gravació i sala de control de l’edifici La Salle del projecte IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC)

Descripció de la necessitat

Documentació aportada:

El model d'oferta consistirà en un pressupost detallat, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Que hi consti el literal IASlab i el número d’expedient IASlab-PO.003.
 • Segell i signatura
Ampliació del plaç per rebre ofertes
Acta de selecció
Resolució

Publicació:
15-02-23

Plaç:
01-03-23

Ampliació de plaç:
07-03-23

Expedient:
IASlab-P0.003

Adjudicació:
17-03-23

IASlab-PO.004

Contracte per l’execució de les obres de condicionament de la cambra anecoica, per la gravació d’àudio i vídeo, de l’edifici La Salle del projecte IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC)

Descripció de la necessitat

El model d'oferta consistirà en un pressupost detallat, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Que hi consti el literal IASlab i el número d’expedient IASlab-PO.004.
 • Segell i signatura
Acta de selecció
Resolució

Publicació:
21-02-23

Plaç:
07-03-23

Expedient:
IASlab-P0.004

Adjudicació:
17-03-23

IASlab-PO.005

Contracte per l’execució de les obres de rehabilitació de la façana per la millora de l’estanquitat i l’eficiència energètica de l’edifici La Salle del projecte IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC).

Descripció de la necessitat

Documentació aportada:

El model d'oferta consistirà en un pressupost detallat, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Que hi consti el literal IASlab i el número d’expedient IASlab-PO.005.
 • Segell i signatura
Acta de selecció
Resolució

Publicació:
26-05-2023

Plaç:
12-06-2023

Expedient:
IASlab-P0.005

Adjudicació:
16-06-2023

Subministraments

EXPEDIENT DESCRIPCIÓ DATES
IASlab-BE.001

Contracte de subministrament i instal·lació d’equipament per l’estudi de gravació i la sala de control de l’edifici La Salle del projecte IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC).

Descripció de la necessitat

El model d'oferta consistirà en un document, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Que hi consti el literal IASlab i el número d’expedient IASlab-BE.001.
 • Segell i signatura
Acta de selecció
Resolución

Publicació:
02-06-23

Termini:
16-06-23

Adjudicació:
23-06-2023

IASlab-BE.002

Contracte de subministrament i instal·lació d’equipament per dotar de tecnologia immersiva el Reality Lab de l’edifici La Salle del projecte IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC).

Descripció de la necessitat

El model d'oferta consistirà en un document, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Que hi consti el literal IASlab i el número d’expedient IASlab-BE.002.
 • Segell i signatura

Documents de l'adjudicació:

Publicació:
21-07-23

Termini:
08-09-23

Adjudicació:
22-09-23

IASlab-BE.003

Contracte de disseny, subministrament i instal·lació d’equipament d’un plató VFX a l’edifici La Salle del projecte IASlab, per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC).

Descripció de la necessitat

El model d'oferta consistirà en un document, que s’enviarà a la següent adreça de correu electrònic licitacions@salle.url.edu, en què figuri:

 • L'empresa
 • El NIF
 • La direcció fiscal
 • La persona de contacte
 • Currículum professional que acrediti la realització dels contractes realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
 • Que hi consti el literal IASlab i el número d’expedient IASlab-BE.003.
 • Segell i signatura
Ampliació del termini de rebuda d'ofertes

Publicació:
08-11-23

Ampliació plaç:
01-12-23

Termini:
24-11-23