Sonsoles Musoles Martinez-Curt

Sonsoles Musoles Martinez-Curt
Correu electrònic

Set anys d´experiència en la pràctica assistencial de medicina general i cardiologia, tant en entorn ambulatori com hospitalari. Més de 15 anys d´experiència en la indústria farmacèutica: Syntex, Roche Pharma, Almirall Prodesfarma (Juny 1989 - Agost 2005), dins de la Divisió Mèdica i Direcció i Planificació de Projectes. Ha ocupat llocs d´assessor mèdic, cap d´àrea terapèutica, i els últims 7 anys funció de Project Leader en programes de desenvolupament de fàrmacs. Més de 6 anys d´experiència en la posada en marxa de noves estructures de gestió R + D + I i transferència de tecnologia, com a directiu, en sector públic (Feb2006- Maig 2012): Agència de Valorització i Comercialització de Resultats d´Investigació AVCRI-UB i Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) Des des 2013 actua com a Consultora Independent per temes de R + D + I en el sector Salut. És membre Expert Independent de la Comissió de Biobancs de la Conselleria de Sanitat de València, des de 2010 fins a l´actualitat. Ha estat organitzadora de diversos cursos relacionats amb la gestió integral de l´R + D + I, i ha participat com a ponent en diferents tallers i jornades.