Silvia Sasot Ibáñez

Silvia Sasot Ibáñez
Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Àrea de Suport a la Recerca
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC
Arquitecta ETSAB, UPC. Màster en Management de la Construcció, La Salle

CATEGORIA ACADÈMICA
Professora associada

EXPERIÈNCIA DOCENT FINALITZADA:
Docència en assignatura Urbanisme Sostenible de l´Màster en Gestió Integral de la Construcció especialitat en Sostenibilitat i Eficiència Energètica 10 anys a La Salle
2 anys de col·laboració a l´ETSAV-UPC
Publicacions acadèmiques en revistes especialitzades sobre espais educatius

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Arquitecta creativa i consultora en espais educatius
Investigació sobre espais educatius

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULAT AL TÍTOL
Arquitectura i urbanisme centrat en creativitat, disseny per a persones i educació.