Ramon Martín de Pozuelo Genís

Ramon Martín de Pozuelo Genís
Telèfon
Secció
Research Group on Internet Technologies & Storage
Departament d'Enginyeria
Càrrec
Membre
Grup de Recerca
GRITS

Ramon Martín de Pozuelo té un Màster en Sistemes de Telecomunicacions i Gestió de Xarxes i és Doctor en les TIC i la seva gestió per l´Escola d´Enginyeria La Salle - Universitat Ramon Llull, de Barcelona. Des de l´any 2008 és investigador al Departament d´Enginyeria de La Salle R&D, on ha treballat a les àrees de mèdia, xarxes i seguretat. Actualment forma part del grup de recerca en "Internet Technologies and Storage (GRITS)". Posseeix una gran experiència en la coordinació de projectes de recerca a nivell nacional i europeu en diferents camps, especialment en el disseny de xarxes de dades heterogènies i sistemes d´informació i seguretat per a les Smart Grids i les Smart Cities. Des del 2018 combina la seva col·laboració com a investigador a La Salle amb el seu treball en el departament de Digital Security de CaixaBank, com a Project Manager en els entorns de Detecció i Prevenció de Frau Tecnològic i Security Innovation & Transformation.
Combinant la seva faceta investigadora amb la docència, imparteix diverses classes de màsters d´enginyeria a La Salle, a més de ser coordinador de l´Màster en Tecnologies per a les Smart Cities i Smart Grids, on també imparteix les classes de "IOT, xarxes i seguretat" i es s´encarrega de la supervisió de projectes finals de màster dels alumnes.

Projectes

ABSTRACT: Up to now most of the sensors installed by the Spanish scientific community in Antarctica have been placed clo...

Up to now most of the sensors installed by the Spanish scientific community in Antarctica have been placed close to the stations, because...