Oriol Paris Viviana

Oriol Paris Viviana
Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC
Doctor arquitecte. Arquitecte tècnic. Màster en Arquitectura, energia i medi ambient.

CATEGORIA ACADÈMICA
professor associat

EXPERIÈNCIA DOCENT FINALITZADA:
Docència en postgrau d´Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible a La Salle.
Docència en Postgrau en Disseny, Càlcul i Construcció d´Estructures Arquitectòniques a La Salle.
Docència en Postgrau en Tècniques Actuals en Disseny, Càlcul i Construcció d´Estructures Especials a La Salle.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Soci Fundador del despatx d´arquitectura Argamassa.

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULAT A EL TÍTOL
Eficiència energètica, sostenibilitat i instal·lacions en els edificis.
Disseny i Càlcul Estructural.