Maria Victoria Bassa Garrido

Maria Victoria Bassa Garrido
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

RAU ACADÈMIC:
Arquitecta especialitzada en restauració de Patrimoni Arquitectònic.
CATEGORIA ACADÈMICA:
Professor associat

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Amb experiència professional en estudis d´arquitectura de Barcelona i Alemanya, crea el seu propi despatx a 2003, centrant la seva trajectòria en el Patrimoni Arquitectònic. Des del 2010 també dirigeix ESPAI PATRIMONI en D´AURA arquitectura.
Arquitecte de la Comissió de Patrimoni de la Basílica de Santa Maria de al Pi de Barcelona.
Membre de la junta, sòcia i responsable de l´assessoria tècnica de APCECC / Monumenta (Associació de Propietaris de Castells i Edificis Catalogats de Catalunya).
Membre de l´AADIPA (Agrupació d´Arquitectes per a la defensa el Patrimoni).
Sòcia de Vives Bassa Ayala, SCP.
ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULAT AL TÍTOL:
Rehabilitació