Marc Roda Faura

Correu electrònic
Telèfon
Secció
Departament d'Empresa i Tecnologia
Càrrec
Professor/a

Director de Serveis Jurídics
Hospital Clínic de Barcelona