Marc Manzano Saló

Marc Manzano Saló
Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC
Arquitecte

CATEGORIA ACADÈMICA
Professor associat

EXPERIÈNCIA DOCENT FINALITZADA
Docència en Màster de Restauració de Monuments de la Fundació UPC.
Docència en Màster de Gestió Integral de la Construcció especialitat en Rehabilitació i Restauració del Patrimoni
Docència a l´Escola d´Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Adscrit a la Secció de Conservació i Millora de l´Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Despatx propi des de l´any 1999.
Autor de diverses obres seleccionades i finalistes en premis d´arquitectura d´àmbit català.
Membre actiu de l´Agrupació d´Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció de l´Patrimoni Arquitectònic.
Membre de l´equip directiu de el Premi Europeu d´Intervenció en el patrimoni arquitectònic AADIPA.
Vocal d´Intervenció Urbana a la junta de l´Associació Rehabimed.
Membre de la comissió de Patrimoni de Sant Pol de Mar.
Membre de el grup d´experts de el Col·legi d´Arquitectes de Catalunya sobre la Rehabilitació.
Ha participat en diferents publicacions relacionades amb la intervenció en l´espai públic històric i el patrimoni arquitectònic.

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULAT AL TÍTOL
Rehabilitació i Restauració del Patrimoni