Jaume Alsina Alsina

Jaume Alsina Alsina
Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Coordinador de programa

GRAU ACADÈMIC
Enginyer de l´edificació. Màster en Gestió Integral de la Construcció especialitat en Restauració i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic.

CATEGORIA ACADÈMICA
professor associat

EXPERIÈNCIA DOCENT FINALITZADA:
Docència en Màster de Gestió Integral de la Construcció 5 anys
Coordinació del mòdul comú de el Màster de Gestió Integral de la Construcció 3 anys

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
COMSA EMTE. Cap de projecte i Facility Manager Fundació Bancària La Caixa.
Professional independent en Alsina Serveis d´Arquitectura, Enginyeria i Gestió.

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULAT AL TÍTOL
Gestió de la construcció.