Gerard Faneca Llesera

Gerard Faneca Llesera
Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Empresa i Tecnologia
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC:
Enginyeria Tècnica Obres Públiques, Construccions Civils per la UPC
Enginyeria Materials per la UPC
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials per la UPC
PhD Enginyeria de la Construcció per la UPC
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Director tècnic en Escofet 1886.