Enric Heredia Campmany-Gaudet

Enric Heredia Campmany-Gaudet
Correu electrònic
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC:
Arquitecte tècnic per la UPC.
CATEGORIA ACADÈMICA:
Professor associat
EXPERIÈNCIA DOCENT:
Professor en el Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció especialitat en Disseny i Càlcul Estructural en la ETSALS - URL.
Professor de diversos cursos a formigó, intervenció en forjats, criteris d´amidaments d´estructures, màster de rehabilitació, etc. al CAATEEB.
Formador en Càlcul d´estructures, intervencions de rehabilitació en obra existent i
gestió de control de la qualitat segons el CTE en NOVALTRA
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Consultor d´estructures arquitectòniques i rehabilitació. Consultor de programari en l´àmbit de l´arquitectura, enginyeria i construcció.
Administrador tresorer en FECOCAT
President de l´ACE
Membre de la comissió de rehabilitació de l´ACE
Director de NOVALTRA
Tresorer de el Consell Rector de la Cooperativa d´Arquitectes Jordi Capell
ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULAT AL TÍTOL:
Estructures arquitectòniques i rehabilitació