Carlos Domínguez González

Carlos Domínguez González
Correu electrònic
Telèfon
Edifici
Sant Josep
Adreça
C. Quatre Camins 2, 08022, Barcelona
Planta
-1
Secció
Departament d'Arquitectura
Càrrec
Professor/a

GRAU ACADÈMIC
Arquitectura Tècnica a la UPC
Grau en Enginyeria d´Edificació a la ETSALS

CATEGORIA ACADÈMICA
professor associat

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Professional liberal a AT3 SCP
Direcció d´Execució d´obres, Coordinació de Seguretat i Salut i Control de Qualitat d´obres diverses.
Realització d´Estudis de Seguretat i Salut, Programes i Registres de Control de Qualitat, mesuraments i pressupostos per a diferents tipologies d´obra nova (habitatges, instituts, escoles, centres mèdics, instal·lacions esportives, etc ...

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT VINCULATS Al TÍTOL
Gestió del procés constructiu, de la qualitat de l´obra i de l´obra acabada.