Billy John Montes Lorenzo

Billy John Montes Lorenzo
Correu electrònic
Secció
Departament d'Empresa i Tecnologia
Càrrec
Professor/a

Titulació acadèmica:
Enginyeria Superior en Informàtica de Gestió
Màster software de Gestió d´Empresa (SAP R/3)

Certificacions
SAP Certified application associate ´´ procurement with SAP ERP 6.0 EHP5
SAP Certified application associate ´´ supplier relationship management 5.0

Àrees de coneixement
Coneixement Funcional profund a nivell de parametrització i model de dades en els mòduls de SAP ERP MM, PM, QM, PP y CS.
Coneixement d´altres mòduls amb menys profunditat: SRM, CO, PS, SD, WM
Programació: ABAP a nivell de debug i desenvolupaments senzills d´exits, ampliacions o reporting
Metodologies i Estàndares: ASAP, ASAP Agile, ASAP Focus, ITIL

Experiència professional
Empresa Client Càrrec Dates
SEIDOR Diversos clientes Cap de Projectes i Gestor de Clientes 2004 - Actualitat